• Emailinfo@stirixis-consulting.com.cy
 • Τηλέφωνο+357 22 486-135

Course Overview

Η Διαμόρφωση Αποτελεσματικής Στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Ανακοίνωση της (COM(2011)681) στις 25/10/2011 έχει ορίσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ως “την ευθύνη των επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία”. Για να ανταποκριθούν στην εν λόγω ευθύνη τους, οι επιχειρήσεις καλούνται να υιοθετήσουν διαδικασίες για την ένταξη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δεοντολογικών πτυχών, καθώς και πτυχών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και τα δικαιώματα του καταναλωτή, τόσο στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα όσο και στη βασική επιχειρησιακή τους στρατηγική, σε συνεργασία πάντοτε με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στο πλαίσιο της ΕΚΕ, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί οφείλουν να ενσωματώνουν, σε εθελοντική βάση, διαδικασίες που στοχεύουν να απαντούν στις ανησυχίες ενδιαφερομένων μερών και να ανταποκρίνονται δεόντως σε ζητήματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, ηθικά και σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Ανάπτυξη της Στρατηγικής Κοινωνικής Ευθύνης καθώς επίσης και των προγραμμάτων υλοποίησης της, αναδεικνύουν τον κοινωνικό χαρακτήρα της επιχείρησης και δημιουργούν περιβάλλον αξιών ισχυρό, ικανό να συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση κρίσεων.

Μέσα από την διαμόρφωση της Στρατηγικής Κοινωνικής Ευθύνης θα πρέπει παράλληλα να αξιολογείται ο οργανισμός αφενός πάνω στα κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance), αλλά τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών – Sustainable Development Goals (SDGs).

Οργανισμός ο οποίος αναπτύσσει την Στρατηγική  Αειφορίας του με βάσει τα πιο πάνω κριτήρια έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα θεμελιώνοντας παράλληλα και την αειφόρο ανάπτυξή του αφού έχει ήδη προβλέψει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

 

Ημερομηνίες Προγράμματος: Τρίτη 28/12/2021 και Τετάρτη 5/1/2022

Ώρες Προγράμματος: 09:00 – 13:30

Διάρκεια: 8 ώρες

Γλώσσα Προγράμματος: Ελληνικά

Εκπαιδευτής: Γιώργος Ιωάννου CMC

Χώρος Διεξαγωγής: ZOOM – Online

 

Κόστος Προγράμματος:

Δικαιούχοι ΑνΑΔΜη Δικαιούχοι ΑνΑΔ
Κόστος Σεμιναρίου€ 200€ 200
Ποσό ΦΠΑ (19%)€ 38€ 38
Αναμενόμενη Επιχορήγηση ΑνΑΔ€ 136
Τελικό Πληρωτέο Ποσό Επιχείρησης€102€ 238

 

Απευθύνεται σε:

 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών (Κερδοσκοπικών και Μη),
 • Ιδιοκτήτες, Μετόχους, Διευθυντές
 • Επικεφαλής Τμημάτων
 • Υπεύθυνους ΕΚΕ/HR/Marketing /Πωλήσεων/Διαχείρισης Περιβάλλοντος/Ασφάλειας και Υγείας/ Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Επενδυτές, Ερευνητές
 • Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Προσδιορίζουν την σημασία και σημαντικότητα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
 • Αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές και άξονες της ΕΚΕ λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια ESG αλλά και την συνεισφορά του οργανισμού στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
 • Ορίζουν τους 7 άξονες Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το ISO 26000.
 • Αναγνωρίζουν τα βασικά οφέλη για τις επιχειρήσεις από τη συστηματική εφαρμογή και διαχείριση της ΕΚΕ.

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Εφαρμόζουν τεχνικές και εργαλεία που προωθούν/υποστηρίζουν την ΕΚΕ.
 • Σχεδιάσουν το δικό τους πλάνο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
 • Σχεδιάζουν και να υλοποιούν δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
 • Εφαρμόζουν τις οδηγίες και το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ΕΚΕ.

 

Σε επίπεδο στάσεων

 • Υιοθετούν τις αρχές της ΕΚΕ στη στρατηγική και λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών τους.
 • Ενθαρρύνουν την εφαρμογή δράσεων ΕΚΕ στην επιχείρηση / οργανισμό τους.

 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης STIRIXIS θα απονείμει Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε όλους τους συμμετέχοντες που θα συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.

 

Ημερομηνίες Προγράμματος Τρίτη 28/12/2021 και Τετάρτη 5/1/2022
09:00 – 13:30
Διάρκεια Προγράμματος 8 ώρες
Εκπαιδευτικό Κέντρο ΖΟΟΜ-Online
Εκπαιδευτής Γιώργος Ιωάννου CMC
Κόστος Προγράμματος ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑΔ: €102 / ΓΙΑ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑΔ: €238
Δήλωση Ενδιαφέροντος