• Emailinfo@stirixis-consulting.com.cy
 • Τηλέφωνο+357 22 486-135

Course Overview

Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας (ΕΣΥΠΠ)

Η πρόληψη των κινδύνων και η διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους κάθε επιχείρησης όχι μόνο διότι αυτό επιβάλλεται από τη σχετική νομοθεσία, αλλά η διαμόρφωση ασφαλέστερων θέσεων εργασίας δεν ωφελεί μόνο τους εργαζόμενους αλλά και την επιχείρηση με την αύξηση της παραγωγικότητας.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς όπως απορρέουν από το ΚΔΠ 158/2021, ο εργοδότης έχει  νομική υποχρέωση να ορίσει γραπτώς ένα ή περισσότερα άτομα για την Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) τα οποία να διαθέτουν τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα, να παρέχει την ελάχιστη εκπαίδευση όπως προνοείται από τα σχετικά διατάγματα. Τα ικανά αυτά άτομα ασχολούνται με δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης και συμβουλεύουν τον εργοδότη για λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Επίσης, την ίδια υποχρέωση έχουν οι αυτοεργοδοτούμενοι ή οι ίδιοι οι εργοδότες οι οποίοι θα διεξάγουν τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης.

Το περιεχόμενο του προγράμματος αυτού (θεματικές ενότητες και διάρκεια) ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι, που έχουν καθοριστεί στο σχετικό διάταγμα ΚΔΠ 238/2021.

* ΕΣΥΠΠ απαιτείται να ορίζονται από κάθε εργοδότη για να τον συμβουλεύουν όσον αφορά τη λήψη των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων ή/και οποιωνδήποτε άλλων μέτρων που αφορούν την προστασία των εργοδοτουμένων ή/και άλλων προσώπων όπως εκπαίδευση εργοδοτουμένων, διαχείριση του Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας του οργανισμού καθώς επίσης και την παρακολούθηση του συστήματος διαχείρισης κινδύνων.

* Το προσόν βασίζεται στις απαιτήσεις των κανονισμών Κ.Δ.Π. 158/2021 και στην υποχρέωση κάθε εργοδότη να εξασφαλίζει Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης κινδύνων.

 

Ημερομηνίες Προγράμματος: 16/11/2021, 23/11/2021, 30/11/2021, 07/12/2021 και 14/12/2021

Ώρες Προγράμματος: 8:30-16:45

Διάρκεια: 35 ώρες

Γλώσσα Προγράμματος: Ελληνικά

Εκπαιδευτής: Γιώργος Ιωάννου CMC

Χώρος Διεξαγωγής: STIRIXIS Business Consulting Services Ltd

Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 213, Λευκωσία, Λατσιά, 2234, Κύπρος

 

Κόστος Προγράμματος:

Δικαιούχοι ΑνΑΔΜη Δικαιούχοι ΑνΑΔ
Κόστος Σεμιναρίου€ 750€ 550
Ποσό ΦΠΑ (19%)€ 142.50€ 104.50
Αναμενόμενη Επιχορήγηση ΑνΑΔ€ 595
Τελικό Πληρωτέο Ποσό Επιχείρησης€297.50€ 654,50

 

Απευθύνεται σε:

 • Διευθυντικό και Επιστημονικό προσωπικό εργοληπτικών εταιρειών
 • Μηχανικούς
 • Αντιπροσώπους Ασφάλειας και Υγείας
 • Οριζόμενα πρόσωπα από τον εργοδότη, αυτοεργοδοτούμενοι ή εργοδότες που θα διεξάγουν εσωτερικά τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης
 • Πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες για την απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος ΕΣΥΠΠ, ΕΞΥΠΠ και Λειτουργού Ασφάλειας με την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις των φορέων πιστοποίησης

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Αναγνωρίζουν τις διάφορες πηγές κινδύνου από τον εξοπλισμό εργασίας και τις δραστηριότητες.
 • Περιγράφουν τις ασφαλείς μεθόδους εργασίας.
 • Περιγράφουν την εν ισχύ Κυπριακή και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Οδηγίες σε θέματα ασφάλειας και υγείας.
 • Ερμηνεύουν την έννοια του ατυχήματος και του παρ’ ολίγον ατυχήματος, των επαγγελματικών ασθενειών, και ποιο είναι το κόστος και οι επιπτώσεις με το οποίο αυτά ισοδυναμούν.
 • Να αναγνωρίζουν τους βλαπτικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας και να λαμβάνουν τα κατάλληλα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα για την εξάλειψη τους.
 • Κατανοούν την σημαντικότητα της εφαρμογής προληπτικών συλλογικών και ατομικών μέτρων προστασίας.

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Εφαρμόζουν τις πρόνοιες της Νομοθεσίας σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας.
 • Εκπονούν Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου και Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας.
 • Διαφυλάττουν την ασφάλεια των ιδίων και των συναδέλφων τους.
 • Συμμετέχουν στις Επιτροπές Ασφάλειας αφού έχουν αποκτήσει την αναγκαία κατάρτιση.
 • Διοργανώνουν και λαμβάνουν μέρος σε ασκήσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

 

Σε επίπεδο στάσεων

 • Υιοθετούν τους κατάλληλους τρόπους και πρακτικές αντιμετώπισης και μείωσης των κινδύνων.
 • Επιλύουν ποικίλα προβλήματα ασφάλειας και υγείας που παρουσιάζονται.
 • Προάγουν τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της επιχείρησης σε θέματα ασφάλειας και υγείας.
 • Εκτιμούν τους κινδύνους σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
 • Δρουν προληπτικά (Proactive Safety) όσο αφορά την εφαρμογή μέτρων ασφάλειας και υγείας.

 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης STIRIXIS θα απονείμει Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε όλους τους συμμετέχοντες που θα συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.

 

Ημερομηνίες Προγράμματος 16/11/2021, 23/11/2021, 30/11/2021, 07/12/2021 και 14/12/2021
8:30-16:45
Διάρκεια Προγράμματος 35 ώρες
Εκπαιδευτικό Κέντρο STIRIXIS Business Consulting Services Ltd Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 213, Λευκωσία, Λατσιά, 2234, Κύπρος
Εκπαιδευτής Γιώργος Ιωάννου CMC
Κόστος Προγράμματος ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑΔ: €297.50 / ΓΙΑ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑΔ: €654,50
Δήλωση Ενδιαφέροντος