• Emailinfo@stirixis-consulting.com.cy
 • Τηλέφωνο+357 22 486-135

Course Overview

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Train the Trainer) – Μεγάλης Διάρκειας

Η ραγδαία μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογική ανάπτυξη και οι συνεχείς εξελίξεις στον ακαδημαϊκό και επιστημονικό τομέα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη δια βίου μάθησης, για όσους ενήλικες επιθυμούν να προσαρμοστούν, επαναπροσδιορίζοντας τις γνώσεις και δεξιότητές τους.

Οι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης ενηλικών αποτελούν βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και, ως επακόλουθο, την αύξηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών. Η ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης και πιστοποίησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων, οδηγεί στην υλοποίηση του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο έχει ως γνώμονα τη διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση.

 

Ημερομηνίες Προγράμματος: Κάθε Τετάρτη 15/12/2021, 22/12/2021, 12/01/2022, 19/01/2022, 26/01/2022, 02/02/2022, 09/02/2022, 16/02/2022, 23/02/2022, 02/03/2022, 09/03/2022, 16/03/2022, 23/03/2022, 30/03/2022 και 06/04/2022

Ώρες Προγράμματος: 16:00 – 21:15

Διάρκεια: 76 ώρες

Γλώσσα Προγράμματος: Ελληνικά

Εκπαιδευτής: Άντρη Ζανννεττή

Χώρος Διεξαγωγής: Μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Οι τρείς (3) τελευταίες συναντήσεις θα υλοποιηθούν στο Εκπαιδευτικό Κέντρο STIRIXIS Business Consulting Services Ltd, Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 213, Λευκωσία, Λατσιά, 2234, Κύπρος

 

Κόστος Προγράμματος:

Δικαιούχοι ΑνΑΔΜη Δικαιούχοι ΑνΑΔ
Κόστος Σεμιναρίου€ 1732€ 1100
Ποσό ΦΠΑ (19%)€ 329.08€ 209
Αναμενόμενη Επιχορήγηση ΑνΑΔ€ 1292
Τελικό Πληρωτέο Ποσό Επιχείρησης€769.08€ 1309

 

Απευθύνεται σε:

 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση, δεν διαθέτουν εκπαιδευτική εμπειρία, ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν με βάση το πρότυπο της ΑΝΑΔ «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης» και δεν καλύπτουν το κριτήριο των προϋπάρχουσων ωρών εκπαίδευσης.

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Αναγνωρίζουν τις αρχές και θεωρίες στον τομέα της εκπαιδευτικής κατάρτισης.
 • Προσδιορίζουν το διδακτικό πρόβλημα και ανάγκη, βάσει των αποτελεσμάτων της διάγνωσης αναγκών.
 • Επιλέγουν τα κατάλληλα ρήματα για διατύπωση μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 • Επιλέγουν τις κατάλληλες θεωρίες και τεχνικές μάθησης, βάσει των αποτελεσμάτων της διάγνωσης αναγκών και της προϋπάρχουσας γνώσης και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων.
 • Εξηγούν τη σημαντικότητα της διατύπωσης SMART μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 • Διατυπώνουν σαφείς γραπτές οδηγίες και κριτήρια αξιολόγησης της μάθησης.
 • Εξηγούν τους παράγοντες που πρέπει να λάβει υπόψη ένας εκπαιδευτής για να διαχειριστεί αποτελεσματικά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
 • Ταξινομούν τις καταλληλότερες μεθόδους αξιολόγησης των εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Αναγνωρίζουν τις δυσκολίες και προκλήσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Αναλύουν και εφαρμόζουν τα βασικά βήματα διεξαγωγής διάγνωσης αναγκών για προσδιορισμό των ελλείψεων που υπάρχουν.
 • Συντάσσουν σαφή στοχοθεσία και μαθησιακά αποτελέσματα.
 • Αναπτύσσουν αποτελεσματική και σαφή διάρθρωση μαθημάτων/ενοτήτων.
 • Σχεδιάζουν, εκτελούν και αξιολογούν τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης.
 • Αναπτύσσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση τις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες.
 • Εφαρμόζουν διδασκαλία με καινοτόμο, δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο.
 • Αναπτύσσουν προγράμματα κατάρτισης βασισμένα στις αρχές και στρατηγικές της αποτελεσματικής μάθησης.
 • Εφαρμόζουν τις αρχές του εκπαιδευτικού σχεδιασμού προκειμένου να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό.
 • Διαχειρίζονται και αξιολογούν τα προγράμματα εκπαιδευτικής κατάρτισης.
 • Δημιουργούν κατάλληλα εργαλεία διαμορφωτικής/τελικής αξιολόγησης για σκοπούς αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Σχεδιάζουν εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία βασίζονται στις προδιαγραφές της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως αναφέρονται στο Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ.
 • Εφαρμόζουν τα στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, με βάση το μοντέλο ADDIE.
 • Σχεδιάζουν διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα, σύγχρονης ή ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

 

Σε επίπεδο στάσεων

 • Αμφισβητούν τα κακώς διατυπωμένα μαθησιακά αποτελέσματα με βάση τα SMART κριτήρια και τα αντιπαραβάλλουν με σωστά διατυπωμένα.
 • Υιοθετούν κατάλληλες εκπαιδευτικές στρατηγικές για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Υιοθετούν βελτιωμένες δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης.
 • Ενθαρρύνουν το θετικό συναισθηματικό κλίμα στην ομάδα μάθησης, με στόχο την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων.
 • Προτρέπουν τη χρήση ΤΠΕ στις εκπαιδεύσεις, αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα αλλά και τα πλεονεκτήματά τους.
 • Παροτρύνουν την παροχή ανατροφοδότησης, τόσο από τον εκπαιδευτή/τρια, όσο και μεταξύ των εκπαιδευομένων.
 • Υιοθετούν εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που προκύψουν δυσκολίες και προκλήσεις κατά τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.

 

Μετά τη λήξη της εκπαίδευσης θα δημιουργηθεί ομάδα για πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων. Η αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων διεξάγεται από διμελή ομάδα Αξιολογητών Επαγγελματικών Προσόντων στη βάση Προτύπων των Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) που αναπτύσσονται από την ΑνΑΔ.

Η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων γίνεται από την ΑνΑΔ με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης των Αξιολογητών Επαγγελματικών Προσόντων. Τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικών Προσόντων που απονέμονται στους επιτυχόντες είναι ενταγμένα στο Κυπριακό Πλαίσιο Προσόντων (CyQF), που είναι συσχετισμένο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και αποτελούν αξιόπιστα και έγκυρα εφόδια για επαγγελματική σταδιοδρομία, διευκολύνοντας επιπρόσθετα την κινητικότητα των κατόχων τους εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης S.K STIRIXIS θα απονείμει Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε όλους τους συμμετέχοντες που θα συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.

 

Ημερομηνίες Προγράμματος 15/12/2021, 22/12/2021, 12/01/2022, 19/01/2022, 26/01/2022, 02/02/2022, 09/02/2022, 16/02/2022, 23/02/2022, 02/03/2022, 09/03/2022, 16/03/2022, 23/03/2022, 30/03/2022, 06/04/2022
16:00 - 21:15
Διάρκεια Προγράμματος 76 ώρες
Εκπαιδευτικό Κέντρο Πλατφόρμα ZOOM καθώς οι τρείς (3) τελευταίες συναντήσεις θα υλοποιηθούν στο Εκπαιδευτικό Κέντρο STIRIXIS Business Consulting Services Ltd
Εκπαιδευτής Άντρη Ζανννεττή (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ)
Κόστος Προγράμματος ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑΔ: €769.08 / ΓΙΑ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑΔ: €1309
Δήλωση Ενδιαφέροντος