• Emailinfo@stirixis-consulting.com.cy
  • Τηλέφωνο+357 22 486-135

ΚΔΠ 238/2021, Του περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Κ.Δ.Π. 238/2021

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)

Αρ. 5544, 11.6.2021

Αριθμός 238

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2020
ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2021


Διάταγμα δυνάμει των κανονισμών 7(10) και 17(6)

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτήν δυνάμει των Κανονισμών 7(10) και 17(6) των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2021 εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

  1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εκπαίδευση Εργοδοτούμενων, Αυτοεργοδοτούμενων, Μελών της ΕΣΥΠΠ, Αντιπροσώπων Ασφάλειας και Μελών Επιτροπών Ασφάλειας) Διάταγμα του 2021.
  2. Το περιεχόμενο και η ελάχιστη διάρκεια της κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία των μελών της ΕΣΥΠΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 7(1)(α) των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2021 και των αυτοεργοδοτούμενων προσώπων ή των εργοδοτών που ορίζονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς 7(7), 7(8) και 7(9) των ίδιων Κανονισμών καθορίζεται στο Παράρτημα Ι.
  3. Το περιεχόμενο και η ελάχιστη διάρκεια της κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία του λειτουργού ασφάλειας, καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ.
  4. Το περιεχόμενο και η ελάχιστη διάρκεια της κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία των αντιπροσώπων ασφάλειας καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.


Έγινε στις 4 Ιουνίου 2021.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ,
Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΣΥΠΠ ή ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ή ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ή ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(παράγραφος 2)

Α/ΑΘεματικές Ενότητες απαιτούμενης επιμόρφωσης
στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Διάρκεια
Επιμόρφωσης
(ώρες)
1Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία (Διατάξεις Νομοθεσίας, Κανονισμοί περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας)4
2Διαδικασία Εκτίμησης των Κινδύνων2
3Βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων εργασίας1
4Τήρηση Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας2
5Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων εργασίας2
6Πυρασφάλεια (μέτρα αποφυγής πυρκαγιών και εκρήξεων, πυρόσβεση, κ.λπ.)2
7Σχέδια δράσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης – Σήμανση2
8Εργονομία – Μυοσκελετικές παθήσεις – Κίνδυνοι κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων2
9Χημικοί και βιολογικοί παράγοντες1
10Φυσικοί παράγοντες (θόρυβος, έκθεση σε θερμικό φορτίο, κραδασμοί, ακτινοβολία, αερισμός, φωτισμός κ.λπ.)4
11Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης1
12Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι1
13Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας (Μηχανήματα – Εργαλεία χειρός – Συντήρηση – Εξοπλισμός υπό πίεση)3
14Ηλεκτρικοί κίνδυνοι1
15Ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα και εργασίες σε ύψος2
16Διακίνηση προσώπων και οχημάτων1
17Μέσα ατομικής προστασίας1
18Εκτίμηση των κινδύνων- Περιπτωσιακή μελέτη3
35

Σημείωση: Σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο της ΕΣΥΠΠ εγκριθεί ως Λειτουργός Ασφάλειας, θα πρέπει να τύχει πρόσθετης εκπαίδευσης ώστε να πληρεί τις απαιτήσεις για την ελάχιστη εκπαίδευση του Λειτουργού Ασφάλειας (Παράρτημα ΙΙ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(παράγραφος 3)

A/AΘεματικές Ενότητες απαιτούμενης επιμόρφωσης
στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Διάρκεια
Επιμόρφωσης
(ώρες)
1Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία (Διατάξεις Νομοθεσίας, Κανονισμοί περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας)6
2Αρχές πρόληψης κινδύνων και διερεύνηση επαγγελματικών ατυχημάτων και
επικίνδυνων συμβάντων
6
3Εκτίμηση των κινδύνων16
4Οργάνωση και διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας και εκπαίδευση
εκπαιδευτών
6
5Βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων εργασίας6
6Ελάχιστες Προδιαγραφές Χώρων Εργασίας6
7Πυρασφάλεια [μέτρα αποφυγής πυρκαγιών και εκρήξεων, πυρόσβεση, εκρηκτικές/αναφλέξιμες χημικές ουσίες (πετρελαιοειδή, υγραέριο) κ.λπ.]6
8Σχέδια δράσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης – Σήμανση6
9Πρώτες βοήθειες6
10Αρχές επαγγελματικής υγείας6
11Εργονομία – Μυοσκελετικές παθήσεις, Κίνδυνοι κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, Οθόνες οπτικής απεικόνισης6
12Χημικοί, βιολογικοί, καρκινογόνοι και μεταλλαξιογόνοι παράγοντες6
13Φυσικοί παράγοντες (θόρυβος, έκθεση σε θερμικό φορτίο, κραδασμοί, ακτινοβολία, αερισμός, φωτισμός κ.λπ.)6
14Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι6
15Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας (μηχανήματα, εργαλεία χειρός –
εξοπλισμός υπό πίεση – συντήρηση)
6
16Ηλεκτρικοί κίνδυνοι6
17Ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα και εργασίες σε ύψος6
18Διακίνηση προσώπων και οχημάτων6
19Μέσα ατομικής προστασίας6
20Βασικές αρχές ελέγχου της περιβαλλοντικής ρύπανσης6
130

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(παράγραφος 4)

Α/ΑΘεματικές Ενότητες απαιτούμενης επιμόρφωσης
στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Διάρκεια
Επιμόρφωσης
(ώρες)
1Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία – Κανονισμοί Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας – Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας1.5
2Διαδικασία Εκτίμησης των Κινδύνων στην Εργασία0.5
3Κυριότεροι Κίνδυνοι στην εργασία:
• Κτηριακές εγκαταστάσεις
• Μηχανήματα / εξοπλισμός εργασίας
• Πυρκαγιά
• Οθόνες οπτικής απεικόνισης
• Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
• Χημικοί και βιολογικοί παράγοντες
• Ηλεκτρισμός
• Θόρυβος – δονήσεις
• Εργασίες σε ύψος
• Ψυχοκοινωνικο
3.5
4Περιπτωσιακή Μελέτη Εκτίμησης των Κινδύνων0.5
6

Σημείωση: Για τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ασφάλειας ισχύουν οι διατάξεις του Παραρτήματος Ι.