• Emailinfo@stirixis-consulting.com.cy
 • Τηλέφωνο+357 22 486-135

Σχέδιο Χορηγιών για τη Δημιουργία και Εμπλουτισμό Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας, Ευεξίας, Αποκατάστασης, Προσβασιμότητας και Αυτόνομης Υποβοηθούμενης Διαβίωσης σε Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα με στόχο την Προσέλκυση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας

Αρμόδιος Φορέας Υλοποίησης: Υφυπουργείο Τουρισμού

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 29 Σεπτεμβρίου 2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού

Προϋπολογισμός:  €5 εκ.

Ελάχιστο ποσό επένδυσης:

 • €10.000 ανά επιχείρηση Παραδοσιακών Οικοδομών και Τουριστικών Κατασκηνώσεων
 • €30.000 για τις υπόλοιπες κατηγορίες Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων

Ίδια Συμμετοχή

Για επιλέξιμες επενδύσεις/δαπάνες ίσες ή μεγαλύτερες των €30.000, ο Αιτητής θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητα κάλυψης του συνόλου της Ίδιας Συμμετοχής δηλαδή του ποσού που προκύπτει ως διαφορά μεταξύ της Συνολικής Επιλέξιμης Επένδυσης και της Δημόσιας Χορηγίας.

Σκοπός του Σχεδίου

Η παροχή οικονομικής στήριξης σε υφιστάμενα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, ούτως ώστε να προσελκύσουν ολόχρονα τουρισμό υγείας, ευεξίας, αποκατάστασης, αυτόνομης υποβοηθούμενης διαβίωσης, αλλά και να καταστούν στην ολότητά τους προσβάσιμα και φιλικά προς άτομα με οποιουδήποτε είδους αναπηρία, αθλητές, οικογένειες με παιδιά που χρησιμοποιούν παιδικά καροτσάκια.

Περιοχές Εφαρμογής

Eπιμερίζονται σε 3 κατηγορίες:

1) ορεινές, ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές,

2) περιοχές υπαίθρου και

3) λοιπές γεωγραφικές περιοχές, που δεν αναφέρονται στα σημεία 1 και 2 πιο πάνω.

Ύψος Επιχορήγησης:

1.Κανονισμός για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis)

   €200.000 ανά ενιαία επιχείρηση, ανά κυλιόμενη τριετία

2. Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά Κατηγορία

    *Ανώτατο ποσό επιχορήγησης: €1 εκ.

Τα ποσοστά (%) επιχορήγησης υπολογίζονται με βάση τις πιο κάτω κατηγορίες:

ΚΕΔ.1: «Οικοδομικές, Ηλεκτρομηχανολογικές και Άλλες Εργασίες Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων, Ειδικές Εγκαταστάσεις και Συστήματα»

ΚΕΔ.2: «Κινητά Μηχανήματα, Επίπλωση και Εξοπλισμός»

ΚΕΔ.3: «Ψηφιακή αναβάθμιση»

 • 20% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ, στην περίπτωση μικρών επιχειρήσεων.
 • 10% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ, στην περίπτωση επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους.

ΚΕΔ.4: «Αμοιβές Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων»

 • 50% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ, στην περίπτωση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Διευκρινίζεται ότι το ύψος των επιλέξιμων δαπανών αυτής της Κατηγορίας Δαπάνης δεν δύναται να ξεπερνά το 5% ως προς τη συνολική προτεινόμενη επένδυση (ΚΕΔ.4 = μέχρι 5% του αθροίσματος ΚΕΔ.1+ΚΕΔ.2+ΚΕΔ.3)

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Προϋποθέσεις:

 1. Επιχειρηματίες, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, οι οποίοι διαχειρίζονται ξενοδοχεία ή τουριστικά καταλύματα και των οποίων η προτεινόμενη επένδυση βρίσκεται στις γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής.
 2. Η επιχείρηση:
  • είτε να είχε κατάταξη σε ισχύ κατά την 14η Μαρτίου 2019 από το Υφυπουργείο Τουρισμού (πρώην ΚΟΤ) σε οποιαδήποτε Κατηγορία και Τάξη σύμφωνα με τους «Περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων 1969-2014»,
  • είτε έχει σε ισχύ άδεια λειτουργίας και κατάταξη από το Υφυπουργείο Τουρισμού για λειτουργία σε οποιαδήποτε Κατηγορία και Τάξη σύμφωνα με τους «Περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων του 2019-2022».
 3. Η επιχείρηση να μην εμπίπτει στην «Προβληματική Επιχείρηση» κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C 249/01).
 4. Η επιχείρηση να εμπίπτει στον ορισμό της ΜμΕ, η οποία:
  • Απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους, και
  • Έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα €50εκ., ή ετήσιο συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα €43εκ.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Παρεμβάσεων

Πτυχές του Σχεδίου:

1.       Υγεία

2.       Ευεξία

3.       Αποκατάσταση

4.       Προσβασιμότητα

5.       Αυτόνομη Υποβοηθούμενη Διαβίωση

 

Στην προτεινόμενη επένδυση ο αιτητής δύναται να επιλέξει μία ή περισσότερες πτυχές του Σχεδίου και να περιγράψει στο έντυπο αίτησης, πως επιτυγχάνεται ο στόχος του Σχεδίου.

1. Πτυχή υγείας

Προσφορά ολοκληρωμένων προγραμμάτων και υπηρεσιών σωματικής, ψυχικής και πνευματικής υγείας όπως:

 • Διαγνωστικές εξετάσεις όπως: microbiome, sleep-cycle measuring facilities, κλπ
 • Έλεγχος βάρους
 • Αποτοξίνωση ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες
 • Διαιτολογία / Διατροφολογία όπως: διατροφολογική αξιολόγηση και παροχή συμβουλών/ καθοδήγησης για διατροφή, κλπ. (για διαβητικούς, υπερτασικούς, χορτοφάγους, ωμοφάγους κλπ)
 • Εξειδικευμένες θεραπείες όπως: λουτροθεραπεία, υδροθεραπεία λασποθεραπεία, θαλασσοθεραπεία, αρωματοθεραπεία, υδροθεραπεία παχέος εντέρου “colonic hydrotherapy”, παγοθεραπεία, υπερβαρικοί θαλάμοι “hyberbaric chambers”,κλπ
 • Παροχή χώρου και προγράμματος εκγύμνασης, υδρογυμναστικής και κολύμβησης
 • Πρόγραμμα ενεργοποίησης / ενίσχυσης ανοσοποιητικού συστήματος (αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, ηλεκτρολύτες)
 • Θεραπείες αντιμετώπισης του στρες/άγχους (stress management plan)
 • Ασκήσεις ελέγχου αναπνοών/γιόγκα (yoga)
 • Παροχή χώρου διαλογισμού/ αναζωογόνησης / προσευχής (meditation / revitalization /prayer)
 • Δραστηριότητες στη φύση / αθλητικές δραστηριότητες
 • Υπηρεσίες spa (οθωμανικό λουτρό, υδρομασάζ, σάουνα, χαμάμ χαλαρωτικό μασάζ κλπ)

2. Πτυχή ευεξίας

Προσφορά ολοκληρωμένων προγραμμάτων και υπηρεσιών ευεξίας όπως:

 • Υπηρεσίες spa (οθωμανικό λουτρό, υδρομασάζ, σάουνα, χαμάμ, χαλαρωτικό μασάζ κλπ)
 • Εξειδικευμένες θεραπείες (υδροθεραπεία, λασποθεραπεία, αρωματοθεραπεία κλπ)
 • Παροχή προγραμμάτων εκγύμνασης σε κατάλληλα διαρρυθμισμένους και εξοπλισμένους χώρους
 • Κολύμβηση / ιαματικά λουτρά
 • Υπηρεσίες ομορφιάς και αισθητικής όπως: θεραπείες περιποίησης προσώπου και σώματος (τόνωση, ενυδάτωση,αντιγήρανση) και υπηρεσίες κομμωτηρίου / κουρείου
 • Laser / light therapy
 • Θεραπείες στη φύση
 • Χαλάρωση ή/και διαλογισμός ή/και ανακούφιση όπως: yoga / reiki, διαλογισμός/ προσευχή, μουσικοθεραπεία, χρωματοθεραπεία, χοροθεραπεία, ρεφλεξολογία, pilates κ.α.

3. Πτυχή αποκατάστασης μετά από επέμβαση ή θεραπεία

Προσφορά κατάλληλα διαρρυθμισμένων και εξοπλισμένων χώρων για αποκατάσταση με ολοκληρωμένα προγράμματα και υπηρεσίες όπως:

 • Συμβουλευτικές ιατρικές υπηρεσίες
 • Απλές και εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις
 • Πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και εκγύμνασης
 • Εξειδικευμένες θεραπείες (υδροθεραπεία, λασποθεραπεία )
 • Θαλασσοθεραπεία, υδρογυμναστική και κολύμβησης
 • Θεραπείες πνευματικής και κινητικής ανάτασης όπως π.χ εκπαίδευση άκρων, εκπαίδευση ισορροπίας και βάδισης
 • Εξειδικευμένα μασάζ (π.χ για λεμφοίδημα)
 • Υπηρεσίες διατροφολογίας / προσφορά ειδικής διατροφής (για διαβητικούς, υπερτασικούς, χορτοφάγους, ωμοφάγους κλπ) πρόγραμμα ενεργοποίησης / ενίσχυσης ανοσοποιητικού συστήματος (αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, ηλεκτρολύτες)

4. Πτυχή προσβασιμότητας

Προσφορά μίας πλήρους αλυσίδας υπηρεσιών, προϊόντων και προσβάσιμων χώρων για την εξυπηρέτηση όλων των επισκεπτών ανεξαρτήτως των ικανοτήτων τους (άτομα με αναπηρία, άτομα με μειωμένη κινητικότητα, άτομα με προβλήματα όρασης, ακοής, ομιλίας, ηλικιωμένους, μικρά παιδιά, έγκυες γυναίκες κλπ):

 • Προσβάσιμη ιστοσελίδα και σύστημα διαχείρισης κρατήσεων στο οποίο να δίνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες προσβασιμότητας και διευκολύνσεων που παρέχονται στο κατάλυμα
 • Διαρρύθμιση δωματίων κατάλληλα για χρήση από ΑμεΑ και ΑμεΜΚ επιπρόσθετα των εγκεκριμένων βάσει της Άδειας Οικοδομής.
 • Κατάλληλο εξοπλισμό δωμάτιων / διαμερισμάτων και ιδιαίτερων λουτρών / κουζινών και καθιστικών διαμερισμάτων
 • Αύξηση του αριθμού των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής κατάλληλα διαρρυθμισμένων για χρήση από ΑμεΑ
 • Κατάλληλο εξοπλισμό σε όλους τους κοινόχρηστους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (σαλόνι, καθιστικό, εστιατόρια, μπαρ, βεράντες, μπαλκόνια, υπαίθριοι χώροι εστίασης, κολυμβητική δεξαμενή κλπ)
 • Κατάλληλο εξοπλισμό στους χώρους ευεξίας / spa, γυμναστήριο, κολυμβητική δεξαμενή κλπ για χρήση από ΑμεΑ
 • Διάθεση εξοπλισμού (π.χ αναπηρικά αμαξίδια, σκούτερ, πατερίτσες, δονούμενα ξυπνητήρια για κωφούς)
 • Διάθεση οπτικοακουστικών μέσων ή/και συστημάτων βελτίωσης της ακοής
 • Έξυπνες συσκευές και κατάλληλη σήμανση για άτομα με οπτική αναπηρία.
 • Προσαρμογή πάγκου εξυπηρέτησης στο reception (π.χ. χαμηλότερος πάγκος)
 • Ειδικά ηλεκτρονικά προγράμματα
 • Προγράμματα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων (universal design) εντός καταλύματος και στη φύση

5. Πτυχή αυτόνομης υποβοηθούμενης διαβίωσης

Προσφορά ολοκληρωμένων προγραμμάτων και υπηρεσιών όπως:

 • Κατάλληλα διαρρυθμισμένα και εξοπλισμένα δωμάτια και κοινόχρηστοι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι.
 • Υποστήριξη παροχής φαρμακευτικής αγωγής
 • Εξωτερικές υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας εάν απαιτηθεί
 • Παροχή βοήθειας / φροντίδας για την καθημερινή προσωπική υγιεινή
 • Υπηρεσίες καθαρισμού δωματίου και προσωπικών αντικειμένων
 • Παροχή συνοδείας για ασφαλή διακίνηση στους κοινόχρηστους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του καταλύματος
 • Παροχή χώρων επιτραπέζιων παιχνιδιών και αναψυχής
 • Χώροι μελέτης και κοινωνικοποίησης
 • Χώροι για δραστηριότητες, χειροτεχνίες ή/και χόμπι
 • Χώρος υπηρεσιών φυσικοθεραπευτηρίου
 • Χώρος και προγράμματα εκγύμνασης, υδρογυμναστικής και κολύμβησης
 • Υπηρεσίες spa, περιποίησης προσώπου, κομμωτηρίου / κουρείου
 • Χώρος προσευχής ή/και διαλογισμού
 • Υπηρεσίες διατροφολογίας / προσφορά ειδικής διατροφής (για διαβητικούς, υπερτασικούς, χορτοφάγους, ωμοφάγους κλπ)
 • Κατάλληλος εξοπλισμός για δραστηριότητες στη φύση (για περίπατο στη φύση, για περιποίηση λαχανόκηπου / περιβολιού / βοτανικού κήπου)
 • Πρόγραμμα επισκέψεων σε χώρους ιστορικού / τουριστικού ενδιαφέροντος

*Για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών ο επιχειρηματίας έχει την υποχρέωση και ευθύνη είτε να συμβληθεί / συνεργαστεί με παροχείς εξειδικευμένων υπηρεσιών Υγείας / Ευεξίας /Αποκατάστασης είτε να εργοδοτήσει σχετικούς επαγγελματίες. Οι εν λόγω επαγγελματίες (π.χ. ιατροί, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, διαιτολόγοι/διατροφολόγοι, αισθητικοί) θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία. Το κόστος αυτό δεν επιχορηγείται.

Για τις πέντε πτυχές πιο πάνω, οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία 1 – Οικοδομικά

 • Οικοδομικές, Ηλεκτρομηχανολογικές και Άλλες Εργασίες Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων, ειδικές εγκαταστάσεις και συστήματα σε σχέση με τις υποδομές/ υπηρεσίες:
  • Χωματουργικά – εκσκαφές
  • Αποξηλώσεις – απομάκρυνση
  • Οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν, οπλισμός, καλούπι)
  • Τοιχοποιία / ξηρά δόμησης
  • Μονώσεις (υγρομόνωση, ηχομόνωση)
  • Επιχρίσματα
  • Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων (αγορά και τοποθέτηση) * Στις περιπτώσεις φυσικού ξύλου και μάρμαρου είναι αποδεκτή η συντήρηση για επαναφορά στην αρχική κατάσταση (Μόνο για DEMINIMIS)
  • Αγορά και τοποθέτηση ειδών υγιεινής /αναμικτήρων και αξεσουάρ (και για ΑΜΕΑ)
  • Χρωματισμοί
  • Ψευδοροφές
  • Εργασίες αλουμινίων (παράθυρα / θύρες, κάγκελα, γυάλινα παραπετάσματα )
  • Μεταλλικές εργασίες (στέγαστρα, κάγκελα, μεταλλικός σκελετός για διάφορες κατασκευές)
  • Ξυλουργικές εργασίες (θύρες, πάγκοι και ερμάρια κουζίνας / νιπτήρων, ερμάρια ρούχων) * Στις περιπτώσεις θυρών φυσικού ξύλου είναι αποδεκτή η συντήρηση για επαναφορά στην αρχική κατάσταση (Μόνο για DEMINIMIS)
  • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά, κλιματισμός, υδραυλικά, εργασίες δημιουργίας ή/και μετατροπής κολυμβητικής δεξαμενής σε θερμαινόμενη, αποχετευτικά, φωτισμός/φωτιστικά, εξαερισμός, πυρασφάλεια)
  • Αντικατάσταση (Μόνο για DEMINIMIS) ή τοποθέτηση ανελκυστήρα
  • Ειδικές Εγκαταστάσεις και Συστήματα (Σύστημα μουσικής, κλειστό σύστημα παρακολούθησης CCTV, σύστημα ελέγχου ήχου και εικόνας)

Κατηγορία 2 – Εξοπλισμός

Κινητά Μηχανήματα, εξειδικευμένοι μηχανισμοί, Επίπλωση και Εξοπλισμός που αφορούν το προτεινόμενο έργο, όπως:

 • Εξοπλισμός για Διαγνωστικές Εξετάσεις:
 • Τεστ τροφικής δυσανεξίας και χλωρίδας του εντέρου “microbiome testing facilities”
  • “Sleep cycle measuring facilities”
  • Τεστ δυσανεξίας στη λακτόζη / γλουτένη,
  • Τεστ μέτρησης σακχάρου του αίματος
  • Τεστ μέτρησης αρτηριακής πίεσης
 • Εξοπλισμός για Εξειδικευμένες Θεραπείες / Ευεξία /SPA:
 • Σάουνα (infrared saunas and blankets)
  • Χαμάμ
  • Οθωμανικό λουτρό
  • Κρεβάτια / καρέκλες μασάζ
  • Θερμαινόμενες ξαπλώστρες (spa table)
  • Led bed
  • Μπανιέρες με συστήματα υδρομασάζ
  • Κάψουλες υδροθεραπείας
  • Υδροθεραπεία παχέος εντέρου “colonic hydrotherapy”
 • “Feature showers” (cold bucket, waterfall), “experience showers”, “emotional showers” (tropical rain)
  • “Ice fountains” (powDery snow)
  • Μικροπισίνες (swimspa, watsu pools)
  • Κάθισμα και συσκευή λασποθεραπείας
  • Συσκευές για παγοθεραπεία (ice bathing equipment)
  • Συσκευές για κρυοθεραπεία
  • Συσκευές για διάφορες τεχνικές υδροθεραπείας
  • Συσκευές / μηχανήματα για δημιουργία αλατοσπήλαιου
  • Υπερβαρικοί θάλαμοι (hyperbaric chambers)
  • Συσκευές κβαντικής θεραπείας (quantum healing devices)
  • Εξοπλισμός χώρου υποδοχής του SPA
 • Εξοπλισμός για Διαιτολογία /Διατροφολογία όπως o εξοπλισμός για διατροφολογική αξιολόγηση:
 • Τεστ λιπομέτρησης και ανάλυσης της σύνθεσης του σώματος – Body scan analysis
  • Τεστ μεταβολισμού / μεταβολική ένδειξη
  • Υψόμετρο / ζυγαριά / παχύμετρο / δυναμόμετρο
  •  
 • Εξοπλισμός Χώρων Χαλάρωσης / Διαλογισμού / Πνευματικής Ανάτασης:
 • Στρώματα yoga / διαλογισμού
  • Όργανα για Pilates / clinical Pilates
  • Υγραντήρες υπέρηχων
  • Όργανα για ρεφλεξολογία
  • Εξοπλισμός για αρωματοθεραπεία
  • Plasma and bio photic lights
 • Εξοπλισμός Κολυμβητικής Δεξαμενής:
 • Tραπέζια
  • Kαρέκλες
  • Ξαπλώστρες
  • Ομπρέλες
 • Εξοπλισμός Χώρων Ομορφιάς και Αισθητικής:
 • Επαγγελματικές συσκευές
  • Ειδικά κρεβάτια για μασάζ
 • Εξοπλισμός Γυμναστηρίου ή/και Εξωτερικού Χώρου Εκγύμνασης ή/και Χώρων Θεραπευτικού Χορού:
 • Πολυόργανο γυμναστικής με βάρη ή χωρίς
  • Διάδρομος
  • Ποδήλατο
  • Κωπολατο-εργόμετρο
  • Πάγκοι
  • Αλτήρες/βάρη, ιμάντες/ελατήρια
  • Ελλειπτικά όργανα
  • Μπάλες γυμναστικής
  • Rebounding boots, shoes and accessories
 • Εξοπλισμός Φυσικοθεραπευτηρίου:
 • Κρεβάτια θεραπείας
  • Συσκευές φυσικοθεραπείας με φυσικά μέσα
  • Συσκευές θεραπείας με ραδιοσυχνότητες, βεντούζες (cupping therapy)

Κατηγορία 3 – Ψηφιακή Αναβάθμιση

 • Αποκλειστικά στους χώρους που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες με μέγιστο ποσό €5.000 ανά έργο:
 • Spa management systems
  • Smart lock for lockers
  • Δημιουργία ή/και βελτίωση ιστοσελίδας του Spa στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ανάπτυξη εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης και κόστος μετάφρασης σε ξένες γλώσσες
  • Reservation system – accessibility platforms
  • E-menu
  • Εξειδικευμένα λογισμικά (software)
  • Υπολογιστές / εκτυπωτές

Κατηγορία 4 – Αμοιβές Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων

 • Αρχιτεκτονικές μελέτες
  • Μελέτες εσωτερικών χώρων (interior design)
  • Μελέτες για επιχειρησιακό σχέδιο (business plan)
  • Μελέτες πολιτικής μηχανικής
  • Εξειδικευμένες Μελέτες σχετικές με το έργο