• Emailinfo@stirixis-consulting.com.cy
 • Τηλέφωνο+357 22 486-135

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας

Αρμόδιος Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Υπουργείο Εσωτερικών)

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:  29 Δεκεμβρίου 2023

Προϋπολογισμός:  €2 εκατομμύρια

Ύψος Επιχορήγησης: 60% με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας τις €80.000

Ελάχιστο ποσό επένδυσης σε επιλέξιμες δαπάνες:

 • €30.000 για κτήρια μέχρι 100 τ.μ.
 • €50.000 για κτήρια άνω των 100 τ.μ.

Ίδια Συμμετοχή:

Το υπόλοιπο ποσό, πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης. Η ίδια συμμετοχή δύναται να καλυφθεί είτε με δανεισμό από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είτε με ίδιους πόρους.

Σκοπός Σχεδίου:

Το Σχέδιο αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν ή που θα ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές οικοδομών, για σκοπούς ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Εντός των Τειχών Λευκωσίας.

Στόχοι Σχεδίου:

α) Προσέλκυση νέων Επιχειρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, των οποίων η δραστηριότητα είναι εκ των προτέρων καθορισμένη και πολεοδομικά επιτρεπόμενη.

β) Ενθάρρυνση υφισταμένων Επιχειρήσεων να μετακινηθούν στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου, για ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης των περιοχών, την αύξηση του αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την επιστροφή του ανθρώπινου δυναμικού στην εντός των τειχών πόλη.

γ) Ενθάρρυνση Επιχειρήσεων που λειτουργούν ήδη στις εν λόγω περιοχές να επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις για προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τους, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

δ) Κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας, με την προσέλκυση και άλλων συναφών επενδύσεων.

ε) Αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας με εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας και της πράσινης ανάπτυξης, μέσω της αποκατάστασης/ανακαίνισης κτηρίων και επαναχρησιμοποίησης τους για διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

ζ) Προσέλευση πολιτών από όλη την Κύπρο και από το σύνολο της αστικής περιοχής Λευκωσίας.

η) Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Περιοχές Εφαρμογής Σχεδίου:

Η παροχή οικονομικής ενίσχυσης αφορά σε Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν ή που θα ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές οικοδομών προς ανακαίνιση στις περιοχές που ισχύει το Σχέδιο.

Περιοχές Εφαρμογής του Σχεδίου στον πιο κάτω χάρτη:

Επιλέξιμες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες:

 • Υπηρεσίες
 • Επαγγελματικά γραφεία
 • Πολιτιστικά κέντρα
 • Κοινοτικές υπηρεσίες
 • Επιχειρήσεις δημιουργικών επαγγελμάτων
 • Αντίστοιχο λιανικό εμπόριο
 • Ήπιες χρήσεις αναψυχής

Παραδείγματα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης (δραστηριότητες που αφορούν τη νεολαία και τους φοιτητές):

 • Κέντρα καινοτομίας
 • Επιχειρήσεις δημιουργικών επαγγελμάτων (αρχιτεκτονικής, αρχείων, βιβλιοθήκες, μουσεία, καλλιτεχνήματα, οπτικοακουστικά προϊόντα, υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, σχεδιασμός και σχέδιο μόδας, φεστιβάλ, μουσικής, λογοτεχνίας, τελεστικές τέχνες, εκδόσεις βιβλίων, ραδιόφωνο και εικαστικές τέχνες)
 • Βιβλιοπωλεία/copy centers
 • Γυμναστήρια/studios
 • Νηπιαγωγεία
 • Φαρμακεία
 • Γραφεία
 • Εμπορικά καταστήματα
 • Pet shops
 • Kαταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών ειδών
 • Yπηρεσίες ταχυμεταφορών εσωτερικού και εξωτερικού
 • Φρουταρίες/μικρά σουπερμαρκετ
 • Κομμωτήρια/beauty salons/barber shops

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι:

 1. Φυσικά ή/και Νομικά πρόσωπα ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κτηρίων που θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις στα κτήρια τους στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου για τους σκοπούς του Σχεδίου και πληρούν τις προϋποθέσεις του Σχεδίου, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων εκεί και όπου ισχύουν. Σημειώνεται ότι όταν ο Δικαιούχος είναι ενοικιαστής κτηρίου θα πρέπει να προσκομίσει ενυπόγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.
  • Φυσικά Πρόσωπα, τα οποία πρέπει να είναι Κύπριοι Πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα), των οποίων η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης ή ευρύτερα τον έλεγχο ασκούν Κύπριοι πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Δικαιούχοι είναι επίσης οι εν ενεργεία, εγγεγραμμένες στην Κύπρο Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (νεοσύστατες ή υφιστάμενες)

Επιλέξιμες δαπάνες:

 1. Κτήρια – Διαμόρφωση / Ανακαίνιση κτηρίων (οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 70% του συνολικού κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης)
 2. Εξοπλισμός (οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 20% του συνολικού κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης)
 3. Σύμβουλοι – Μελετητές (οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης)

Κριτήρια για Αξιολόγηση Αιτήσεων (Τα ακόλουθα κριτήρια, μαζί με τις προϋποθέσεις συμμετοχής πιο πάνω, θα ελέγχονται κατά την αξιολόγηση της αίτησης):

 • Το υπό ανάπτυξη ή εξέταση κτήριο ή οικοδομή είναι εντός της επιλέξιμης περιοχής εφαρμογής
 • Έχει εξασφαλιστεί Πολεοδομική άδεια
 • Έχει εξασφαλιστεί Άδεια οικοδομής
 • Έχει εξασφαλιστεί η Συναίνεση του Ιδιοκτήτη στην περίπτωση ενοικιαζόμενων κτηρίων
 • Τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων για ανακαίνιση κτηρίου/ οικοδομής