• Emailinfo@stirixis-consulting.com.cy
  • Τηλέφωνο+357 22 486-135

Σημαντική ενημέρωση για τους “περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς” – ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των περί “Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2021” (Κ.Δ.Π 158/2021), κάθε εργοδότης, πρέπει να κατέχει και διατηρεί Ειδικό Αρχείο Ασφάλειας και Υγείας το οποίο περιλαμβάνει:

  1. Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων (ΣΔΚ)

Το ΣΔΚ σχεδιάζεται για να παρέχει καθοδήγηση μέσω καταγεγραμμένων Διαδικασιών/Οδηγιών/Εντύπων ελέγχου, σύμφωνα με τις δραστηριότητες της επιχείρησης που  να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προαναφερθέντων Κανονισμών. Σκοπός τους είναι να επιτρέψουν την εκτέλεση μεθόδων εργασίας με ορθές πρακτικές από τους εργοδοτούμενους, για τη μείωση ή εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων και τη βελτίωση των συνθηκών στους χώρους εργασίας.

Το ΣΔΚ πρέπει να αναθεωρείται περιοδικά, προκειμένου να αναβαθμίζονται οι υπάρχουσες Διαδικασίες, Οδηγίες και Έντυπα ελέγχου, και να δημιουργούνται νέες όταν απαιτείται λόγω αλλαγών.

Τονίζεται ότι, η ύπαρξη Πιστοποιητικού από Διαπιστευμένο Φορέα του προτύπου ISO 45001:2018, γίνεται αποδεκτή από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, σε περίπτωση που ΔΕΝ υπάρχει  Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων.

  1. Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνων (ΓΕΚ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, κάθε επιχείρηση, πέραν από το Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων, υποχρεούται να εκπονήσει μελέτη ΓΕΚ, η οποία θα πρέπει να συνδέεται με το ΣΔΚ. Η ΓΕΚ αποσκοπεί στον καθορισμό και τη λήψη των κατάλληλων, προληπτικών και προστατευτικών μέτρων, σύμφωνα με τους επαγγελματικούς κινδύνους που δημιουργούνται στους χώρους εργασίας κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Η ΓΕΚ πρέπει να αναθεωρείται επίσης τακτικά (ανά τετραετία) και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αλλαγές στις μεθόδους εργασίας, νέος εξοπλισμός ή αλλαγές στη νομοθεσία.

Σκοπός του Ειδικού Αρχείου είναι να διασφαλίζεται η πληροφόρηση και η διαχείριση της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία τους και να τηρούνται οι νομοθεσίες και κανονισμοί για την προστασία της υγείας και ασφάλειας τους.

Μέσω των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας, μπορούμε να σας παρέχουμε υποστήριξη για την τήρηση του Ειδικού Αρχείου και για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος στην επιχείρηση σας.